بیوگرافی کامل فاطمه دست‌مرد

متن کامل بیوگرافی فاطمه دست‌مرد

«فاطمه دست‌مرد» در آثاری همچون «تارا»، «هفت سنگ» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه دست‌مرد

«فاطمه دست‌مرد» در آثاری همچون «تارا»، «هفت سنگ» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه دست‌مرد