بیوگرافی کامل امیر مشهدی‌عباس

متن کامل بیوگرافی امیر مشهدی‌عباس

«امیر مشهدی‌عباس» در آثاری همچون «دوچ»، «شهر امید و آرزو» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر مشهدی‌عباس

«امیر مشهدی‌عباس» در آثاری همچون «دوچ»، «شهر امید و آرزو» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز امیر مشهدی‌عباس
جوایز امیر مشهدی‌عباس
جوایز امیر مشهدی‌عباس
امیر مشهدی‌عباس در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر مشهدی‌عباس