بیوگرافی کامل علی‌اصغر نجات

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر نجات

«علی‌اصغر نجات» در آثاری همچون «بابا عزیز»، «موج مرده»، «سگ‌کشی»، «دختران انتظار»، «شهردار مدرسه»، «ابراهیم»، «مرد نامریی»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «ایلیا»، «دزد و نویسنده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر نجات

«علی‌اصغر نجات» در آثاری همچون «بابا عزیز»، «موج مرده»، «سگ‌کشی»، «دختران انتظار»، «شهردار مدرسه»، «ابراهیم»، «مرد نامریی»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «ایلیا»، «دزد و نویسنده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اصغر نجات

آخرین مشارکت های کاربران