بیوگرافی کامل چکامه میرخانجانی

متن کامل بیوگرافی چکامه میرخانجانی

«چکامه میرخانجانی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «سال های دور از خانه» به عنوان «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی چکامه میرخانجانی

«چکامه میرخانجانی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «سال های دور از خانه» به عنوان «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های چکامه میرخانجانی