بیوگرافی کامل کیان دارات

متن کامل بیوگرافی کیان دارات

«کیان دارات» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «نوازنده ستار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کیان دارات

«کیان دارات» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «نوازنده ستار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کیان دارات