بیوگرافی کامل اسماعیل شجاعی

متن کامل بیوگرافی اسماعیل شجاعی

«اسماعیل شجاعی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل شجاعی

«اسماعیل شجاعی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل شجاعی

آخرین مشارکت های کاربران