بیوگرافی کامل فریق الجعفری

متن کامل بیوگرافی فریق الجعفری

«فریق الجعفری» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریق الجعفری

«فریق الجعفری» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریق الجعفری

آخرین مشارکت های کاربران