بیوگرافی کامل صوفیا امیرا

متن کامل بیوگرافی صوفیا امیرا

«صوفیا امیرا» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صوفیا امیرا

«صوفیا امیرا» در آثاری همچون «ساخت ایران 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صوفیا امیرا

آخرین مشارکت های کاربران