بیوگرافی کامل دامین مانیول

متن کامل بیوگرافی دامین مانیول

«دامین مانیول» در آثاری همچون «شبی که شنا کردم» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دامین مانیول

«دامین مانیول» در آثاری همچون «شبی که شنا کردم» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز دامین مانیول
جوایز دامین مانیول
جوایز دامین مانیول
دامین مانیول در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دامین مانیول