بیوگرافی کامل ایمان دبیری

متن کامل بیوگرافی ایمان دبیری

«ایمان دبیری» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «بالین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایمان دبیری

«ایمان دبیری» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «بالین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1397
0.0
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایمان دبیری