بیوگرافی کامل شرمین دولت جاوید

Sharmin Dolat Javid

در: ایران تهران ، ،

متن کامل بیوگرافی شرمین دولت جاوید

«شرمین دولت جاوید» در آثاری همچون «شاباش»، «گذر از رنج‌ها»، «زمانی برای درنگ»، «بیداری رویاها»، «پریشانی»، «هیچ»، «بچه‌های کوچه دوستی» به عنوان «چهره‌پرداز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شرمین دولت جاوید

«شرمین دولت جاوید» در آثاری همچون «شاباش»، «گذر از رنج‌ها»، «زمانی برای درنگ»، «بیداری رویاها»، «پریشانی»، «هیچ»، «بچه‌های کوچه دوستی» به عنوان «چهره‌پرداز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1391
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1388
7.0
1387
7.1
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1388
7.1
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شرمین دولت جاوید

گریمور و طراح لباس فوق العاده توانا و خوش ذوق امید موفقیت های بیشتر

????????????سپاس

آخرین مشارکت های کاربران