بیوگرافی کامل نادر مهدی‌پور

متن کامل بیوگرافی نادر مهدی‌پور

«نادر مهدی‌پور» در آثاری همچون «طبقه حساس»، «پشت پرده‌ی مه»، «بهمن»، «مروارید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «خرس»، «صدای پای من»، «احضار شدگان»، «سیزده 59»، «در مه بخوان»، «دلدادگان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «گروه کارگردانی»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدوین»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادر مهدی‌پور

«نادر مهدی‌پور» در آثاری همچون «طبقه حساس»، «پشت پرده‌ی مه»، «بهمن»، «مروارید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «خرس»، «صدای پای من»، «احضار شدگان»، «سیزده 59»، «در مه بخوان»، «دلدادگان» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «گروه کارگردانی»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدوین»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1392
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.2
1392
0.0
1391
7.2
1390
7.0
1390
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادر مهدی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران