بیوگرافی کامل فاطمه ذوالفقاری

متن کامل بیوگرافی فاطمه ذوالفقاری

«فاطمه ذوالفقاری» در آثاری همچون «فقدان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه ذوالفقاری

«فاطمه ذوالفقاری» در آثاری همچون «فقدان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز فاطمه ذوالفقاری
جوایز فاطمه ذوالفقاری
جوایز فاطمه ذوالفقاری
فاطمه ذوالفقاری در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه ذوالفقاری

آخرین مشارکت های کاربران