بیوگرافی کامل پگاه فراهانی

متن کامل بیوگرافی پگاه فراهانی

«پگاه فراهانی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پگاه فراهانی

«پگاه فراهانی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پگاه فراهانی

آخرین مشارکت های کاربران