بیوگرافی کامل کاظم بومعرفی

متن کامل بیوگرافی کاظم بومعرفی

«کاظم بومعرفی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم بومعرفی

«کاظم بومعرفی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم بومعرفی

آخرین مشارکت های کاربران