بیوگرافی کامل معصومه محفوظی

متن کامل بیوگرافی معصومه محفوظی

«معصومه محفوظی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه محفوظی

«معصومه محفوظی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه محفوظی

آخرین مشارکت های کاربران