بیوگرافی کامل وحیدرضا قناعتیان

متن کامل بیوگرافی وحیدرضا قناعتیان

«وحیدرضا قناعتیان» در آثاری همچون «هملت بزرگ هملت کوچک» به عنوان «کارگردان هنری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی وحیدرضا قناعتیان

«وحیدرضا قناعتیان» در آثاری همچون «هملت بزرگ هملت کوچک» به عنوان «کارگردان هنری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های وحیدرضا قناعتیان

آخرین مشارکت های کاربران