بیوگرافی کامل حسن صیدخانی

Hassan Seydkhani

متولد: 22 مهر 1366

متن کامل بیوگرافی حسن صیدخانی

«حسن صیدخانی» در آثاری همچون «مستطیل قرمز» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن صیدخانی

«حسن صیدخانی» در آثاری همچون «مستطیل قرمز» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن صیدخانی

آخرین مشارکت های کاربران