بیوگرافی کامل فائزه عزیزخانی

متن کامل بیوگرافی فائزه عزیزخانی

«فائزه عزیزخانی» در آثاری همچون «روز مبادا»، «امتحان»، «خانه امن است»، «جاده قدیم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار تدوین»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فائزه عزیزخانی

«فائزه عزیزخانی» در آثاری همچون «روز مبادا»، «امتحان»، «خانه امن است»، «جاده قدیم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار تدوین»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز فائزه عزیزخانی
جوایز فائزه عزیزخانی
جوایز فائزه عزیزخانی
فائزه عزیزخانی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فائزه عزیزخانی