بیوگرافی کامل محمد طاهری‌آذر

متن کامل بیوگرافی محمد طاهری‌آذر

«محمد طاهری‌آذر» در آثاری همچون «یوسف پیامبر»، «سرعت»، «پرواز از اردوگاه»، «بر بال فرشتگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد طاهری‌آذر

«محمد طاهری‌آذر» در آثاری همچون «یوسف پیامبر»، «سرعت»، «پرواز از اردوگاه»، «بر بال فرشتگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1386
0.0
1375
7.0
1372
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد طاهری‌آذر

آخرین مشارکت های کاربران