بیوگرافی کامل محمد الهی

متن کامل بیوگرافی محمد الهی

«محمد الهی» در آثاری همچون «قصه‌های آبادی»، «سر دلبران»، «گشت 2»، «معمای شاه»، «عکاسخانه»، «معبدجان»، «ماه وش»، «بچه های هور»، «طوفان شن»، «شیخ مفید»، «بازگشت قهرمان»، «زمزمه»، «روایت عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد الهی

«محمد الهی» در آثاری همچون «قصه‌های آبادی»، «سر دلبران»، «گشت 2»، «معمای شاه»، «عکاسخانه»، «معبدجان»، «ماه وش»، «بچه های هور»، «طوفان شن»، «شیخ مفید»، «بازگشت قهرمان»، «زمزمه»، «روایت عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد الهی

آخرین مشارکت های کاربران