بیوگرافی کامل واسیلیس ککاتوس

متن کامل بیوگرافی واسیلیس ککاتوس

«واسیلیس ککاتوس» در آثاری همچون «فاصله بین ما و آسمان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی واسیلیس ککاتوس

«واسیلیس ککاتوس» در آثاری همچون «فاصله بین ما و آسمان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز واسیلیس ککاتوس
جوایز واسیلیس ککاتوس
جوایز واسیلیس ککاتوس
واسیلیس ککاتوس در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های واسیلیس ککاتوس

آخرین مشارکت های کاربران