بیوگرافی کامل حمید قاسمی

متولد: 16 مرداد 1367

متن کامل بیوگرافی حمید قاسمی

«حمید قاسمی» در آثاری همچون «چهار اصفهانی در بغداد»، «زندگی شگفت انگیز است»، «بچه های گروهان بلال»، «ایستگاه اتمسفر»، «وقتی پروانه شدم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید قاسمی

«حمید قاسمی» در آثاری همچون «چهار اصفهانی در بغداد»، «زندگی شگفت انگیز است»، «بچه های گروهان بلال»، «ایستگاه اتمسفر»، «وقتی پروانه شدم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید قاسمی