بیوگرافی کامل جعفر عبدلی

متن کامل بیوگرافی جعفر عبدلی

«جعفر عبدلی» در آثاری همچون «آرامش در میان مردگان»، «پاتک»، «خط آتش»، «صلیب طلایی»، «زبان مادری»، «ازدواج به سبک ایرانی»، «توکیو بدون توقف»، «دختر شیرینی فروش»، «خواب سفید»، «همسر دلخواه من»، «روی خط مرگ»، «چشم‌هایش»، «دست‌های آلوده»، «چشم عقاب»، «هیوا»، «یورش»، «سرزمین خورشید»، «غزال»، «عاشق فقیر»، «همسر»، «آتش پنهان»، «می‌‌خواهم زنده بمانم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جعفر عبدلی

«جعفر عبدلی» در آثاری همچون «آرامش در میان مردگان»، «پاتک»، «خط آتش»، «صلیب طلایی»، «زبان مادری»، «ازدواج به سبک ایرانی»، «توکیو بدون توقف»، «دختر شیرینی فروش»، «خواب سفید»، «همسر دلخواه من»، «روی خط مرگ»، «چشم‌هایش»، «دست‌های آلوده»، «چشم عقاب»، «هیوا»، «یورش»، «سرزمین خورشید»، «غزال»، «عاشق فقیر»، «همسر»، «آتش پنهان»، «می‌‌خواهم زنده بمانم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جعفر عبدلی