بیوگرافی کامل عباس عرفانی

متن کامل بیوگرافی عباس عرفانی

«عباس عرفانی» در آثاری همچون «کیمیا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «دزدان خیابان جردن»، «ملکوت»، «وقتی همه خوابیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس عرفانی

«عباس عرفانی» در آثاری همچون «کیمیا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «دزدان خیابان جردن»، «ملکوت»، «وقتی همه خوابیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس عرفانی

آخرین مشارکت های کاربران