بیوگرافی کامل عباس عرفانی

متن کامل بیوگرافی عباس عرفانی

«عباس عرفانی» در آثاری همچون «کیمیا»، «دزدان خیابان جردن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «ملکوت»، «وقتی همه خوابیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس عرفانی

«عباس عرفانی» در آثاری همچون «کیمیا»، «دزدان خیابان جردن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «ملکوت»، «وقتی همه خوابیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس عرفانی

آخرین مشارکت های کاربران