بیوگرافی کامل ویگن

متن کامل بیوگرافی ویگن

« ویگن» در آثاری همچون «اعتراف»، «عروس دریا»، «ترس و تاریکی»، «لاله آتشین»، «عسل تلخ»، «آتش و خاکستر»، «فردا روشن است»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)»، «آرامش قبل از طوفان»، «چشمه عشاق»، «عروسک پشت پرده»، «تپه عشق»، «ظالم‌بلا»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «چهره آشنا / آشنا»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «دنیای پول»، «دختر همسایه»، «بیوه‌های خندان»، «عشق بزرگ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «بچه‌های محل»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «آسمون جل»، «یکی بود یکی نبود»، «بی‌ستاره‌ها»، «طوفان در شهر ما»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ویگن

« ویگن» در آثاری همچون «اعتراف»، «عروس دریا»، «ترس و تاریکی»، «لاله آتشین»، «عسل تلخ»، «آتش و خاکستر»، «فردا روشن است»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)»، «آرامش قبل از طوفان»، «چشمه عشاق»، «عروسک پشت پرده»، «تپه عشق»، «ظالم‌بلا»، «خون و شرف»، «چهارراه حوادث»، «چهره آشنا / آشنا»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «دنیای پول»، «دختر همسایه»، «بیوه‌های خندان»، «عشق بزرگ»، «آفت زندگی یا مرفین»، «بچه‌های محل»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «آسمون جل»، «یکی بود یکی نبود»، «بی‌ستاره‌ها»، «طوفان در شهر ما»، «شب‌نشینی در جهنم» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ویگن