بیوگرافی کامل صادق صادق‌دقیقی

متن کامل بیوگرافی صادق صادق‌دقیقی

«صادق صادق‌دقیقی» در آثاری همچون «عادل نالدو»، «چهل کچل»، «تا آمدن احمد»، «بزرگ مرد کوچک» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صادق صادق‌دقیقی

«صادق صادق‌دقیقی» در آثاری همچون «عادل نالدو»، «چهل کچل»، «تا آمدن احمد»، «بزرگ مرد کوچک» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
7.0
1395
7.0
1393
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صادق صادق‌دقیقی