بیوگرافی کامل رحیم هودی

متن کامل بیوگرافی رحیم هودی

«رحیم هودی» در آثاری همچون «به خاطر هانیه»، «کیش و مات»، «تاکسی نارنجی»، «عشق فیلم»، «یاغی»، «قرق»، «تابستان ۵۸»، «در مسیر تندباد»، «روزهای انتظار»، «تشریفات»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحیم هودی

«رحیم هودی» در آثاری همچون «به خاطر هانیه»، «کیش و مات»، «تاکسی نارنجی»، «عشق فیلم»، «یاغی»، «قرق»، «تابستان ۵۸»، «در مسیر تندباد»، «روزهای انتظار»، «تشریفات»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحیم هودی