بیوگرافی کامل امیر عزتی

متن کامل بیوگرافی امیر عزتی

«امیر عزتی» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «شمعی در باد»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر عزتی

«امیر عزتی» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «شمعی در باد»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
5.3
1382
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر عزتی