بیوگرافی کامل احسان خدارحمی

متن کامل بیوگرافی احسان خدارحمی

«احسان خدارحمی» در آثاری همچون «کیمیا»، «زندانی 707»، «گمشدگان»، «گیرنده»، «بیتابی بیتا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احسان خدارحمی

«احسان خدارحمی» در آثاری همچون «کیمیا»، «زندانی 707»، «گمشدگان»، «گیرنده»، «بیتابی بیتا» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
6.9
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احسان خدارحمی

آخرین مشارکت های کاربران