بیوگرافی کامل غضنفر راوند

متن کامل بیوگرافی غضنفر راوند

«غضنفر راوند» در آثاری همچون «هزارپا»، «مردان ارباب جمشید»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «مرد نامریی»، «یاران»، «آبادانی‌ها»، «هی جو»، «طوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غضنفر راوند

«غضنفر راوند» در آثاری همچون «هزارپا»، «مردان ارباب جمشید»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «مرد نامریی»، «یاران»، «آبادانی‌ها»، «هی جو»، «طوبی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غضنفر راوند

آخرین مشارکت های کاربران