بیوگرافی کامل بهشاد چنگیزی

متن کامل بیوگرافی بهشاد چنگیزی

«بهشاد چنگیزی» در آثاری همچون «بانوی سردار»، «خیابان بیست و چهارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهشاد چنگیزی

«بهشاد چنگیزی» در آثاری همچون «بانوی سردار»، «خیابان بیست و چهارم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهشاد چنگیزی

آخرین مشارکت های کاربران