بیوگرافی کامل حسین کیاشمشکی

متن کامل بیوگرافی حسین کیاشمشکی

«حسین کیاشمشکی» در آثاری همچون «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین کیاشمشکی

«حسین کیاشمشکی» در آثاری همچون «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین کیاشمشکی

آخرین مشارکت های کاربران