بیوگرافی کامل امیر نصیری‌یکتا

متن کامل بیوگرافی امیر نصیری‌یکتا

«امیر نصیری‌یکتا» در آثاری همچون «بهمن»، «من همسرش هستم»، «ارزش آفرینی در هزاره سوم»، «کنعان»، «به رنگ ارغوان»، «من ترانه 15 سال دارم»، «متولد ماه مهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر نصیری‌یکتا

«امیر نصیری‌یکتا» در آثاری همچون «بهمن»، «من همسرش هستم»، «ارزش آفرینی در هزاره سوم»، «کنعان»، «به رنگ ارغوان»، «من ترانه 15 سال دارم»، «متولد ماه مهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر نصیری‌یکتا

آخرین مشارکت های کاربران