فعال ترین ها در نقش نوازنده گیتار باس

#عکسنامتعداد همکاری در نقش نوازنده گیتار باس
1بابک ریاحی‌پوربابک ریاحی‌پور3
2بهروز پایگانبهروز پایگان1
3آرش سعیدیآرش سعیدی1
4آرش زمانیانآرش زمانیان1
5دارا داراییدارا دارایی1
6امید فرهودیامید فرهودی1
7آرین کشیشیآرین کشیشی1
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.