مشارکت در عوامل محمد ناصری راد

عکس شخص تخصص نقش فیلم وضعیت پیام ادمین امتیاز مشارکت
لیلا اشرفی لیلا اشرفی تهیه‌کننده اجرایی زندگی از نگاه او در انتظار تایید
لیلا اشرفی لیلا اشرفی تهیه‌کننده اجرایی وقت رفتن در انتظار تایید
لیلا اشرفی لیلا اشرفی بازیگر عاطفه خانم وقت رفتن در انتظار تایید
اسماعیل راد اسماعیل راد کارگردان وقت رفتن در انتظار تایید
محمد جاوید محمد جاوید کارگردان زندگی از نگاه او در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد بازیگر مش حسن مورچه ها در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد امور فنی صدا و تدوین مورچه ها در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد مدیر فیلمبرداری مورچه ها در انتظار تایید
علیرضا میرزایی علیرضا میرزایی کارگردان مورچه ها در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد گروه صحنه و لباس آدم های متفاوت در انتظار تایید
فائزه کریمی فائزه کریمی منشی صحنه آفتاب گرگ و میش در انتظار تایید
طاهره شریفی طاهره شریفی بازیگر همسر هرمز آفتاب گرگ و میش در انتظار تایید
مجتبی رنجبر مجتبی رنجبر بازیگر هرمز آفتاب گرگ و میش در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد کارگردان دروازه حقیقت در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد کارگردان من میخوام معتاد بشم در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد امور فنی صدا و تدوین عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد مشاور تهیه‌کننده عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
فائزه کریمی فائزه کریمی کارگردان عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
ساسان حیدر پور ساسان حیدر پور مشاور تهیه‌کننده طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
نیلوفر روی چمن نیلوفر روی چمن نویسنده گفتار متن طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید