مشارکت در عوامل محمد ناصری راد

عکس شخص تخصص نقش فیلم وضعیت پیام ادمین امتیاز مشارکت
محمد ناصری راد محمد ناصری راد کارگردان دروازه حقیقت در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد کارگردان من میخوام معتاد بشم در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد امور فنی صدا و تدوین عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد مشاور تهیه‌کننده عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
فائزه کریمی فائزه کریمی کارگردان عروسک ها بر آب میمیرند در انتظار تایید
ساسان حیدر پور ساسان حیدر پور مشاور تهیه‌کننده طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
نیلوفر روی چمن نیلوفر روی چمن نویسنده گفتار متن طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
علی بلندنظر علی بلندنظر تهیه‌کننده اجرایی طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد امور فنی صدا و تدوین طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد کارگردان طاووس ها هرگز پرواز را نمیفهمند در انتظار تایید
محمد ناصری راد محمد ناصری راد دستیار فیلمبردار یک سالگی فعال 2
سعید کشاورز سعید کشاورز کارگردان یک سالگی فعال 2
محمد ناصری راد محمد ناصری راد مشاور تهیه‌کننده من کیمیا نیستم فعال 2
محمد ناصری راد محمد ناصری راد امور فنی صدا و تدوین من کیمیا نیستم فعال 2
محمد ناصری راد محمد ناصری راد مدیر فیلمبرداری من کیمیا نیستم فعال 2
سیما اکبری سیما اکبری کارگردان من کیمیا نیستم فعال 2
فائزه کریمی فائزه کریمی منشی صحنه دیوار خالی فعال 2
فاطمه کیاسی فاطمه کیاسی کارگردان دیوار خالی فعال 2
فائزه کریمی فائزه کریمی با تشکر از اجاق غیر فعال
فائزه کریمی فائزه کریمی پژوهش فیلمنامه نگاتیو پازیتیو غیر فعال