مشارکت در اشخاص ابوالقاسم صادقی

نام فیلد اطلاعات ورودی وضعیت پیام ادمین امتیاز مشارکت
ابوالقاسم صادقی عکس کاور فعال 1
ابوالقاسم صادقی محل تولد ایران-فارس-شیراز - فعال 1
ابوالقاسم صادقی تاریخ تولد 1342/05/23 فعال 1