نقدهای تارا سلامی

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/12/05

    آستیگمات: فیلمی خوب و عالی که حتما خانواده ها باید ببینند