نقدها

  • ( غیر فعال ) - 1397/10/17

    طراح چهره پردازی:

    نام صحیح طراح چهره پردازی "مهرداد میرکیانی" میباشد.....

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1397/09/11

    نقد مثبت: لونه زنبور واقعا بهترین فیلم طنزی بود که تا حالا دیده بوده. توی عمرم بخاطر فیلم اینقدر نخندیده بودم. دیالوگها واقعا عالی بودن. بازی آقایان جمشیدی و کیایی خیلی عالی بود....