مورد علاقه ها

نقدها

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1396/08/11

    چرا؟: حیف که این همه زحمت به بار نشست

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1396/06/08

    شهاب حسینی: این تنها فیلم شهاب حسینی است که در ان بیش از 30نقش بازی کرد و واقعا زیبا کار کرد.

  • ( 2 امتیاز مشارکت ) - 1396/05/28

    تئاتر اسطوره ای: تئاتری بی نظیر وتکرار نشدنی که در تاریخ تئاتر ایران ثبت میشود.