بیوگرافی کامل شهرام شاهرخ

Shahram Shahrokh

متن کامل بیوگرافی شهرام شاهرخ

«شهرام شاهرخ» در آثاری همچون «پریناز»، «کوچه ملی»، «کیفر»، «پرتقال خونی»، «نوار زرد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات(با تشکر)» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام شاهرخ

«شهرام شاهرخ» در آثاری همچون «پریناز»، «کوچه ملی»، «کیفر»، «پرتقال خونی»، «نوار زرد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات(با تشکر)» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
6.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام شاهرخ