بیوگرافی کامل مهناز افضلی

متن کامل بیوگرافی مهناز افضلی

«مهناز افضلی» در آثاری همچون «سفر به هیدالو»، «بازی»، «عشق شیشه‌ای»، «آن سوی آینه»، «طوفان شن»، «آخرین بندر»، «زمین آسمانی»، «اشک و لبخند»، «سؤظن»، «عبور از غبار»، «پرستار شب»، «گزارش یک قتل»، «مادر زمین» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهناز افضلی

«مهناز افضلی» در آثاری همچون «سفر به هیدالو»، «بازی»، «عشق شیشه‌ای»، «آن سوی آینه»، «طوفان شن»، «آخرین بندر»، «زمین آسمانی»، «اشک و لبخند»، «سؤظن»، «عبور از غبار»، «پرستار شب»، «گزارش یک قتل»، «مادر زمین» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهناز افضلی