بستن

مصطفی زمانی

متولد: 30 خرداد 1361
در: ایران ، مازندران ، فريدون كنار

با سریال «یوسف پیامبر» سلحشور، در عرصه تصویر با تلویزیون به شهرت رسید. زمانی پس از بازی در نقش یوسف پیامبر به گروه سریال «در چشم باد» جعفرجوزانی پیوست و آخرین تجربه تلویزیونی خود را در کارنامه اش ثبت کرد. پس از آن با بهرامیان در «آل»، اولین تجربه سینمایی خود را داشت و درهمان سال «بدرود بغداد» و «کیفر» را نیز بازی کرد. در اولین فیلم نیکی کریمی«سوت پایان» بازیگر افتخاری بود. پس از این توانست مسیر بازیگری اش در سینما را ادامه دهد. می گوید:«به نظر من اگر کسی نمی تواند تصویر بهتری از خود بسازد، بهتر است که اجازه دهد همان تصویر قبلی در ذهن دیگران باقی بماند.» آخرین حضورش در مجموعه «شهرزاد» که در نمایش خانگی پخش شد در نقش «فرهاد» و همکاری مجددش با حسن فتحی، اشاره کرد.

1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

با سریال «یوسف پیامبر» سلحشور، در عرصه تصویر با تلویزیون به شهرت رسید. زمانی پس از بازی در نقش یوسف پیامبر به گروه سریال «در چشم باد» جعفرجوزانی پیوست و آخرین تجربه تلویزیونی خود را در کارنامه اش ثبت کرد. پس از آن با بهرامیان در «آل»، اولین تجربه سینمایی خود را داشت و درهمان سال «بدرود بغداد» و «کیفر» را نیز بازی کرد. در اولین فیلم نیکی کریمی«سوت پایان» بازیگر افتخاری بود. پس از این توانست مسیر بازیگری اش در سینما را ادامه دهد. می گوید:«به نظر من اگر کسی نمی تواند تصویر بهتری از خود بسازد، بهتر است که اجازه دهد همان تصویر قبلی در ذهن دیگران باقی بماند.» آخرین حضورش در مجموعه «شهرزاد» که در نمایش خانگی پخش شد در نقش «فرهاد» و همکاری مجددش با حسن فتحی، اشاره کرد.

1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این صفحه کمک کنید به روز رسانی اطلاعات این صفحه