نوزدهمین جشن خانه سینما

دبیر جشنواره: تورج منصوری
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

فیلم های بخش فیلم‌های کوتاه

فیلم های بخش فیلم انیمیشن

جوایز

تندیس بهترین فیلم انیمیشن