یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند (سینما حقیقت)

دبیر جشنواره:
یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1396 برگزار می‌شود.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره