روز شیطان (1374)

104 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1374/06/15

به پیشنهاد«تیمسار ویسی»(حمید طاعتی)، یکی از اعضای تشکیلات ضد حکومتی به نام نهضت آزادی بخش در پاریس، عملیات انفجار یک بمب در تهران طرح ریزی می‌شود. برای این کار از«میشل گنج بخش»(آتیلا پسیانی)، خرابکار حرفه ای دعوت می‌شود که عملیات را اجرا کند. قرار است که قطعه‌های بمب توسط چند مسافر به ایران حمل شوداما نیروهای امنیتی ایران بر اثر تصادف یکی از مسافران و کشف قطعه‌ای از بمب عملیات خرابکاران را پی‌گیری می‌کنند. «تیمسار گنجی» جاسوسی است که خود را در راس تشکیلات قرار داده و عملیات را لغو می کند اما در روز عملیات ویسی کلید بمب را می‌زند و شمارش معکوس برای انفجار شروع می‌شود.

به پیشنهاد«تیمسار ویسی»(حمید طاعتی)، یکی از اعضای تشکیلات ضد حکومتی به نام نهضت آزادی بخش در پاریس، عملیات انفجار یک بمب در تهران طرح ریزی می‌شود. برای این کار از«میشل گنج بخش»(آتیلا پسیانی)، خرابکار حرفه ای دعوت می‌شود که عملیات را اجرا کند. قرار است که قطعه‌های بمب توسط چند مسافر به ایران حمل شوداما نیروهای امنیتی ایران بر اثر تصادف یکی از مسافران و کشف قطعه‌ای از بمب عملیات خرابکاران را پی‌گیری می‌کنند. «تیمسار گنجی» جاسوسی است که خود را در راس تشکیلات قرار داده و عملیات را لغو می کند اما در روز عملیات ویسی کلید بمب را می‌زند و شمارش معکوس برای انفجار شروع می‌شود.

جوایز روز شیطان
جوایز روز شیطان
جوایز روز شیطان
روز شیطان در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم روز شیطان

حاشیه ها
  • «بهروز افخمی» درباره فیلم «روز شیطان» در جایی اعلام می‌کند که بودجه این فیلم را خودمان دادیم و در جایی دیگر می‌گوید که نصف این بودجه را فارابی پرداخت کرده است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

104 دقیقه

داستان

به پیشنهاد«تیمسار ویسی»(حمید طاعتی)، یکی از اعضای تشکیلات ضد حکومتی به نام نهضت آزادی بخش در پاریس، عملیات انفجار یک بمب در تهران طرح ریزی می‌شود. برای این کار از«میشل گنج بخش»(آتیلا پسیانی)، خرابکار حرفه ای دعوت می‌شود که عملیات را اجرا کند. قرار است که قطعه‌های بمب توسط چند مسافر به ایران حمل شوداما نیروهای امنیتی ایران بر اثر تصادف یکی از مسافران و کشف قطعه‌ای از بمب عملیات خرابکاران را پی‌گیری می‌کنند. «تیمسار گنجی» جاسوسی است که خود را در راس تشکیلات قرار داده و عملیات را لغو می کند اما در روز عملیات ویسی کلید بمب را می‌زند و شمارش معکوس برای انفجار شروع می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روز شیطان