چشم‌های سیاه(فتح لاهور به دست نادرشاه) (1315)

122 دقیقه
تاریخ اکران: 1315/03/12
کارگردان: عبدالحسین سپنتا

«همایون»(عبدالحسین سپنتا) و نامزدش«هما»(فخرالزمان جباروزیری) هنگام لشکر‌کشی«نادرشاه افشار»، به هندوستان می‌روند تا اسنادی به دست بی‌آورند که سپاهیان نادر را در این لشکرکشی پیروز کنند. آن‌ها به نزد «مرتاضی»(امیر حسینی) می‌روند و از او تجربیاتی می‌آموزند. روزی با «پسر راجا»(سهراب پوری) آشنا می‌شوند و برای پیدا کردن اسناد مورد نظر، هما به او نزدیک می‌شود. اما این نقشه آن‌ها را دچار دردسر بزرگتری می‌کند.

«همایون»(عبدالحسین سپنتا) و نامزدش«هما»(فخرالزمان جباروزیری) هنگام لشکر‌کشی«نادرشاه افشار»، به هندوستان می‌روند تا اسنادی به دست بی‌آورند که سپاهیان نادر را در این لشکرکشی پیروز کنند. آن‌ها به نزد «مرتاضی»(امیر حسینی) می‌روند و از او تجربیاتی می‌آموزند. روزی با «پسر راجا»(سهراب پوری) آشنا می‌شوند و برای پیدا کردن اسناد مورد نظر، هما به او نزدیک می‌شود. اما این نقشه آن‌ها را دچار دردسر بزرگتری می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم چشم‌های سیاه(فتح لاهور به دست نادرشاه)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

122 دقیقه

داستان

«همایون»(عبدالحسین سپنتا) و نامزدش«هما»(فخرالزمان جباروزیری) هنگام لشکر‌کشی«نادرشاه افشار»، به هندوستان می‌روند تا اسنادی به دست بی‌آورند که سپاهیان نادر را در این لشکرکشی پیروز کنند. آن‌ها به نزد «مرتاضی»(امیر حسینی) می‌روند و از او تجربیاتی می‌آموزند. روزی با «پسر راجا»(سهراب پوری) آشنا می‌شوند و برای پیدا کردن اسناد مورد نظر، هما به او نزدیک می‌شود. اما این نقشه آن‌ها را دچار دردسر بزرگتری می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چشم‌های سیاه(فتح لاهور به دست نادرشاه)