آنسوی آتش (1367)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/09/23
کارگردان: کیانوش عیاری

«نوذر» پس ازاین که از زندان آزاد می شود به سراغ برادرش «عبدالحمید» می رود تا سهم خودش را از فروش خانه به شرکت نفت بگیرد. در این میان نوذر به دختری به نام «آسیه» دل می بندد. عبدالحمید برای رهایی از دست برادرش از مادرش می خواهد که آسیه را برای نوذرخواستگاری کند اما حادثه ای باعث می شود که دو برادر با یکدیگر گلاویز شوند. عبدالحمید النگوهایی که نوذر برای آسیه خریده را به درون تالابی نزدیک شعله های آتش می اندازد. آسیه در این میان با زبانی بسته به دنبال النگوها به سوی آتش می رود.

«نوذر» پس ازاین که از زندان آزاد می شود به سراغ برادرش «عبدالحمید» می رود تا سهم خودش را از فروش خانه به شرکت نفت بگیرد. در این میان نوذر به دختری به نام «آسیه» دل می بندد. عبدالحمید برای رهایی از دست برادرش از مادرش می خواهد که آسیه را برای نوذرخواستگاری کند اما حادثه ای باعث می شود که دو برادر با یکدیگر گلاویز شوند. عبدالحمید النگوهایی که نوذر برای آسیه خریده را به درون تالابی نزدیک شعله های آتش می اندازد. آسیه در این میان با زبانی بسته به دنبال النگوها به سوی آتش می رود.

جوایز آنسوی آتش
جوایز آنسوی آتش
جوایز آنسوی آتش
آنسوی آتش در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آنسوی آتش

حاشیه ها
  • «عباس کیارستمی» درباره فیلم چنین گفته است: دوست داشتم «آنسوی آتش» فیلم من بود.

  • از «فدریکو فلینی» فیلمساز بزرگ پرسیدند درتمام عمرت فیلم های زیادی دیده ای. اگر قرار است یک فیلم نام ببری، آن فیلم کدام است؟ او پاسخ داد: در یک جشنواره فیلمی دیدم که وقتی تیتراژپایانیاش آمد، باتعجب نگاه می کردم که چرا نام من در تیتراژ نیست". اشاره ی فلینی به فیلم «آنسوی آتش» عیاری بود

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

«نوذر» پس ازاین که از زندان آزاد می شود به سراغ برادرش «عبدالحمید» می رود تا سهم خودش را از فروش خانه به شرکت نفت بگیرد. در این میان نوذر به دختری به نام «آسیه» دل می بندد. عبدالحمید برای رهایی از دست برادرش از مادرش می خواهد که آسیه را برای نوذرخواستگاری کند اما حادثه ای باعث می شود که دو برادر با یکدیگر گلاویز شوند. عبدالحمید النگوهایی که نوذر برای آسیه خریده را به درون تالابی نزدیک شعله های آتش می اندازد. آسیه در این میان با زبانی بسته به دنبال النگوها به سوی آتش می رود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آنسوی آتش