مرگ دیگری (1361)

70 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1361/01/02
کارگردان: محمدرضا هنرمند

یک فرمانده‌ی عالی رتبه درست چند دقیقه مانده به شروع عملیاتی بزرگ که جان صدها نفر را به خطر می اندازد، در اتاق نفوذ ناپذیرخود با فردی روبه رو می شود که مامورگرفتن جان اوست. فرمانده مستاصل شروع به بازگویی جنایت های خود می‌کند.

یک فرمانده‌ی عالی رتبه درست چند دقیقه مانده به شروع عملیاتی بزرگ که جان صدها نفر را به خطر می اندازد، در اتاق نفوذ ناپذیرخود با فردی روبه رو می شود که مامورگرفتن جان اوست. فرمانده مستاصل شروع به بازگویی جنایت های خود می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم مرگ دیگری

حاشیه ها
  • فیلم‌نامه این فیلم را «محسن مخملباف» نوشته است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

70 دقیقه

داستان

یک فرمانده‌ی عالی رتبه درست چند دقیقه مانده به شروع عملیاتی بزرگ که جان صدها نفر را به خطر می اندازد، در اتاق نفوذ ناپذیرخود با فردی روبه رو می شود که مامورگرفتن جان اوست. فرمانده مستاصل شروع به بازگویی جنایت های خود می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرگ دیگری