ساخت ایران (اکران نشده)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: امیر نادری

«علی» بوکسور جوانی که رویای قهرمانی دارد پس از مهاجرت به آمریکا برای تحقق این رویا وارد یک گروه دلال و تبهکار می شود. برطبق قراردادی که با آن ها می بندد باید تابع دستورات آنها باشد. به زودی مسابقات نزدیک است و دلالان از او می خواهند که برای منافع گروه بازی را ببازد. او با برد پیروزمندانه اش خود و گروه را در مشکلات فراوانی می اندازد.

«علی» بوکسور جوانی که رویای قهرمانی دارد پس از مهاجرت به آمریکا برای تحقق این رویا وارد یک گروه دلال و تبهکار می شود. برطبق قراردادی که با آن ها می بندد باید تابع دستورات آنها باشد. به زودی مسابقات نزدیک است و دلالان از او می خواهند که برای منافع گروه بازی را ببازد. او با برد پیروزمندانه اش خود و گروه را در مشکلات فراوانی می اندازد.

سایر اطلاعات فیلم ساخت ایران

حاشیه ها
  • این فیلم آخرین ساخته «نادری» قبل از انقلاب است.

مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

«علی» بوکسور جوانی که رویای قهرمانی دارد پس از مهاجرت به آمریکا برای تحقق این رویا وارد یک گروه دلال و تبهکار می شود. برطبق قراردادی که با آن ها می بندد باید تابع دستورات آنها باشد. به زودی مسابقات نزدیک است و دلالان از او می خواهند که برای منافع گروه بازی را ببازد. او با برد پیروزمندانه اش خود و گروه را در مشکلات فراوانی می اندازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ساخت ایران